A szerzőről

Bozó-Szűcs Diána Phd.

Tanulmányaimat az Eszterházy Károly Egyetemen végeztem, történelem alap- majd mesterszakon, később az EKE Történelemtudományi Doktori Iskolájában doktoráltam 2020-ban. Dolgoztam a Ferenczy Múzeumi Centrumban történészként, jelenleg a Dualizmus-kori parlamentarizmus regionális nézőpontból elnevezésű kutatócsoport tagja vagyok.

Kutatási és érdeklődési területem a 19. századi magyar társadalomtörténet. Eddigi munkáimat főképpen a multietnikus Magyarország nyelvi viszonyainak és konfliktusainak kérdésköre, a szlovák nemzeti mozgalom története, valamint a mikroközösségek intenzív vizsgálata jellemezte. Valójában a múlt emberét szeretném minél jobban megismerni: döntései, életmódja, az őt érő kihívásokra adott reakciói, érzései, lelki konfliktusai, életvezetési stratégiái érdekelnek. Mert ők, a “kisemberek” teszik élővé és valódivá a történelmet. 

Publikációk

MTMT válogatott publikációk

Online elérhető publikációk:

Újraházasodás és mozaikcsaládok az aszódi evangélikus közösségben 1800-1870 in Erdélyi Gabriella szerk. :Apák és anyák, szülői szerepek, gondoskodás és tekitély a patriarchális családban 1500-1918, 2021

Recenzió Demmel József: Szörnyeteg Felső-Magyarországon? Grünwald Béla és a szlovák–magyar kapcsolatok története című könyvéről

Bozó-Szűcs, Diána: Az aszódi evangélikus gyülekezet belső harcai 1850–1862 között In: Pap, József; Tóth, Árpád; Valuch, Tibor (szerk.) Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon Budapest, Magyarország : Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2016

Bozó-Szűcs Diána: Az aszódi evangélikusok keresztszülői kapcsolathálója a 19. században In: Tavaszi szél konferenciakötet 2015. Líceum Kiadó, Eger és Doktoranduszok Országos Szövetsége

Bozó-Szűcs Diána: Az aszódi evangélikusok házassági kapcsolatai a 19. században In: Studia Comitatensia Új folyam 2, A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve 2015. Szentendre, 2016.

Diána Bozó-Szűcs: Útoky Edeho Dániela Mikulása na Petőfiho panslavistického učiteľa Istvána Koreňa in József Demmel: Konfesia a národ Kontexty konfesionálnej a národnej identityslovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba / Békešská Čaba, 2017.

Petőfi “pánszláv” tanára- A fenti tanulmányhoz kapcsolódó magyar nyelvű előadás szövege

Bozó Szűcs Diána: Egy háromnyelvű gyülekezet konfliktusai
Mikulás Dániel Ede aszódi lelkészsége In. Bóna László – Hajdú Anikó szerk.: Nemzet és kisebbség. Társadalomtörténeti változások a XIX−XX. században- Národ a menšina. Sociálnohistorické zmeny
v XIX−XX. storočí, Komárom, 2014.

Bozó-Szűcs Diána: A társadalmi felemelkedés lehetőségei egy mezővárosi latin iskolában 1830-62. in Buhály Attila, Reszler Gábor, Szoboszlay György szerk. Falak és választóvonalak a történelemben, Nyíregyháza, 2014.

Ismertetők, hírek:

Megjelent az Edélyi Gabriella szerk. Anyák és apák. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a patriarchális családban (1500–1918) c. kötet. Tartalomjegyzék itt olvasható.